1391/07/27 پنجشنبه
یازدهمین محموله پلاسمای اهدایی شما عزیزان اهداکننده جهت تولید داروهای مورد نیاز بیماران عزیز کشورمان ارسال شد.